Leadership Storytelling: echtheid en authenticiteit!

Tijdens de key note speeches en workshops die ik geef, ervaar ik altijd weer de klik van de verbinding als ik vertel over mijn jeugddroom om radiopresentator te worden. Dat verhaal vertelt echt veel over mij.

Daarmee geef ik mezelf bloot en dat is een eerste voorwaarde om geloofwaardigheid op te bouwen.

Kijk maar naar de manier waarop succestrainers als José Mourinho, Eric Gerets en Louis Van Gaal duur betaalde vedetten in het gareel houden: door hun eigen vehalen door te geven. Let wel! Ze doen dat niet op een manier die henzelf mooier maakt dan ze zijn. Maar ze stellen zich kwetsbaar op.

Echtheid en authenticiteit

Het is ook de manier waarop Michel Van Den Brande, de zaakvoerder van het stellingbedrijf Kontrimo, in het tweede seizoen van het programma The Sky is The Limit naar buiten komt en daarmee bewijst dat echtheid sympathie oplevert. De man bekende eerlijk dat hij fouten begaan had, dat hij ondanks zijn vele geld leed onder de scheiding met zijn vrouw na 29 jaar huwelijk en dat hij daar zelf voor een stuk verantwoordelijk was.

The Sky is The Limit

Leiders moeten hun verhalen niet aandikken of proberen er zichzelf een heldenrol in te geven. Valse bescheidenheid hoeft niet, maar ze zullen er veel meer mee bereiken als ze echtheid en authenticiteit erin laten primeren.

Ere, wie ere toekomt, het is de Amerikaanse professor van de universiteit van Houston, Brené Brown, die dat in een befaamde Ted Talk voor het eerst naar buiten heeft gebracht en er de nodige aandacht heeft voor gevraagd. Na jaren ervaring als maatschappelijk werkster was het voor haar duidelijk dat connectie, de mogelijkheid om ons verbonden te voelen met anderen, fundamenteel is in ons leven. Maar als perfectioniste en controlefreak wilde ze dat ook zwart op wint aantonen en daarom begon ze onderzoek te doen naar dit thema om het onderwerp meetbaar en controleerbaar te maken.

Brenés eerste bevinding was dat schaamte het grote obstakel is voor connectie. Schaamte is het gevoel dat er misschien iets mis met je is. Iets wat je liever verbergt en verstopt voor anderen, omdat ze je anders zouden kunnen afwijzen. En schaamte kennen we allemaal: ben ik niet goed genoeg? Niet knap genoeg, niet rijk genoeg, niet sterk genoeg? Niet slank genoeg, niet succesvol genoeg? Voor leiders geldt die onzekerheid vaak nog meer. “Wie ben ik eigenlijk om anderen te zeggen wat ze moeten doen?”, “Kan ik met al mijn beperkingen eigenlijk een leiderschapsrol opeisen?”, zijn vragen die ze zich in een vlaagvan vertwijfeling vaak stellen. Om toch connecties aan te gaan met anderen is het een must om zichzelf bloot te geven, en dat vereist dus de moed om zich kwetsbaar op te stellen. Brené Brown ging naast connectie ook schaamte en kwetsbaarheid onderzoeken. Na interviews met talloze mensen, elk met hun eigen persoonlijkheid, zag ze een patroon. Mensen in haar onderzoek konden in twee groepen onderverdeeld worden: enerzijds waren er mensen die steevast het gevoel hadden erbij te horen en geliefd te worden in hun leven en anderzijds de individuen die hiermee worstelden, die zich afvroegen of ze wel goed genoeg waren en die altijd het gevoel hadden te moeten vechten voor liefde en om erbij te horen.

Het verschil tussen deze twee groepen? Mensen in de eerste groep geloofden dat ze liefde en connectie verdienden. Zij voelden zich waardig, ‘worthy’. Mensen die altijd worstelden om de liefde en goedkeuring van anderen misten dit gevoel van ‘worthiness’.

Storytelling & Life Time Achievement

Joost Van Roost, de directeur van Exxon Mobil Benelux, die in februari 2015 nog een Life Time Achievement Trophy kreeg uit de handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, omdat het bedrijf als buitenlandse investeerder een bijzondere bijdrage leverde aan de werkgelegenheid en de economie in ons land, vergat in zijn dankwoord niet te benadrukken dat de award ook een beloning was voor alle medewerkers in zijn team. Het typeert de man, die zelden zelf in de schijnwerpers gaat staan, maar die onder meer omdat hij de principes van storytelling goed toepast al jaren één van de meest gewaardeerde managers is in de Benelux.

“Hedendaagse leiders weten heel goed dat het heel vaak ook een kwestie is van beïnvloeding en communicatie.
Door invloed uit te oefenen vanuit een positie waarin men niet de “overste” is van medewerkers, kan men zich minstens een even goede, of zelfs betere leider tonen dan vanuit het traditionele overwicht dat men aan de leider toedicht.”

“Waar komt het uiteindelijk op aan?”, vat hij samen. “Op respect, het zich kwetsbaar opstellen om de dialoog mogelijk te maken – de leider zit niet in een ivoren toren – op een luisterend oor en op het overtuigend overbrengen van de bedrijfsdoelstellingen. Want op het einde van de rit is de leider ook verantwoordelijk voor de business.
Kennismaken met de kracht van storytelling voor je bedrijf of organisatie? Start dan met dit boek.

Vijf hoofdstukken, vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal.

Bestel


Lao-Tzu en de universele kracht van zachtheid

Omdat verhalen een universeel karakter hebben, is één van mijn inspiratiebronnen ook de Chinese wijsgeer Lao-Tzu, de oude Chinese wijsgeer die geleefd zou hebben in de zesde eeuw voor Christus. Een bekend citaat van hem is het volgende:

“Een mens wordt zacht en zwak geboren. Bij zijn dood is hij hard en stijf. Groene planten zijn zacht en gevuld met sap. Bij hun dood zijn ze verdord en droog. Daarom zijn stijfheid en onbuigzaamheid volgelingen van de dood. Zachtheid en buigzaamheid zijn volgelingen van het leven. Zo zal een leger zonder flexibiliteit nooit een oorlog winnen. Een boom die onbuigzaam is, zal makkelijk breken. Het harde en sterke zal vallen. Het zachte en zwakke zal overwinnen.”

Vertaald naar leadership storytelling betekent dat inderdaad dat de echte leiders niet zullen opvallen door verhalen waarin onverzettelijkheid de hoofdrol speelt, maar juist door verhalen waarin ze blijk geven in staat te zijn verschillen te overbruggen. Wordt trouwens niet gezegd dat er bij moeilijke onderhandelingen elementen nodig zijn om de tegenpartij te “masseren”?OVER RAF STEVENS

Raf Stevens (46) heeft ruim twintig jaar ervaring in communicatie. Sinds twaalf jaar is hij zelfstandig actief in business storytelling. Raf ondersteunde al tal van bedrijven en organisaties in het vertalen van strategie- en verandertrajecten naar sterke verhalen. Hij begeleidt ook managers in het succesvol inzetten van hun persoonlijke verhaal. Raf is ook de host van de Story Club podcast, een interviewprogramma over storytelling, communicatie en leiderschap.

Maak kennis

Geef een reactie