Moet je verhalen vertellen om een echte leider te zijn?

“Sorry, Raf”, zei ze mij. “Sorry dat ik je helemaal heb laten overkomen voor deze verloren meeting.

Ze was niet de eerste CEO met wie ik werkte. Noch de eerste, noch de laatste die me vertelde dat ze niet wist hoe ze haar medewerkers kon toespreken met als doel hen te motiveren en inspireren. Ze had geen verhaal. Punt.

Daarvoor heb je een verhaal nodig.

Daar zat ze dan in haar directiestoel van een van de grootste farmabedrijven van Europa. Ze had al een lange carrière achter de rug, met meer ups dan downs. Ze had de organisatie heel wat opgeleverd, heel wat doelstellingen behaald en strategieën opgebouwd. Ze was net gepromoveerd en zat nu echt op de hoogste stoel. Maar ze wilde, zoals het een goede leider betaamt ook haar medewerkers naar een hoger niveau tillen en zo haar organisatie nog sterker doen worden. Daarvoor had ze een verhaal nodig. Maar dat vond ze niet.

Op dat moment werd ik erbij geroepen. Niet om snel iets neer te pennen. Wel om via een persoonlijk gesprek op zoek te gaan naar… ja, naar een verbindend verhaal tussen manager en haar publiek, in dit geval dus de medewerkers en collega’s.

Storytelling inspireert en motiveert meer dan targets

Storytelling is het doelbewust delen van geschikte verhalen verbonden met een bedrijfsboodschap met de bedoeling te beïnvloeden en te inspireren. Storytelling maakt zakelijke boodschappen meer memorabel en boeiend en kan je capaciteit vergroten om te beïnvloeden en mensen te inspireren, te motiveren en veranderingstrajecten te omarmen. Ongeacht of het er nu om gaat om de buy- in te krijgen voor de nieuwe bedrijfsstrategie, de hernieuwde corporate values, de aankomende verandering of de lancering van het nieuwe product. De eenvoudigste en meest krachtige manier om dit te doen is door het delen van een authentiek verhaal dat betekenis geeft en verbinding creëert.

Haal je verhalen uit de kooi
Storytelling is het doelbewust delen van geschikte verhalen
We leven in een tijd van disruptie en radicale verandering. Bedrijven, organisaties en hun leiders moeten zich anno 2015 organiseren rond deze nieuwe wereld. Ze moeten een omgeving creëren waarin iedereen begrijpt dat “inspireren” een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering is. In vele bedrijfsomgevingen is dit vandaag niet het geval. In deze organisaties zijn vandaag vele verhalen aanwezig maar de verhalen zijn opgesloten in een kooi en de sleutel van de kooi is in handen van ‘old school managers’ en leiders die geloven dat inspireren onderschikt is aan informeren. Die geloven dat delegeren en informeren hetzelfde zijn. Die geloven dat engageren een éénrichtingscommunicatie is met de medewerkers. Die geloven dat veranderingscommunicatie best top down gebeurt. Die geloven dat het behalen van de bedrijfsresultaten het enige en hoogste doel is. En die niet geloven dat storytelling een essentieel onderdeel is van de hedendaagse bedrijfsvoering. Jammer.

Ook volgens de Nederlandse schrijver, onderzoeker en managementtrainer Ben Tiggelaar kan echte verandering en echte motivatie van de medewerkers enkel in gang gezet worden door nieuwe leiders. De rode draad tijdens het voorbije Jaarcongres Verandermanagement was volgens hem duidelijk: “Iedereen snapt dat trucjes die van bovenaf gehanteerd worden om mensen in beweging te krijgen, niet meer werken. Veranderen werkt pas als mensen individueel bereid zijn hun gedrag aan te passen.”

Positieve verandering door motivatie, inspiratie en vertrouwen.

Bedrijven als Ikea, BMW, Zara en Airbbn bewijzen dat positieve verandering ook anders kan. Zij slagen erin om mensen aan zich te binden met hun verhaal. En dichter bij huis Schoenen Torfs. Dit bedrijf heeft een authentieke bedrijfscultuur en met het “groter” verhaal van ‘De ziel zit in een schoenendoos’ laat Torfs zie hoe gelukkige werknemers ook voor gelukkige klanten zorgen. En dat dit geen loze kreten zijn bewijst Torfs door reeds vijf keren te zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever, waarvan drie maal opeenvolgend in de periode 2010 tot en met 2012.

Hebben hun successen alleen met storytelling te maken?
Neen, natuurlijk hebben successen niet alleennet verhalen te maken. Maar het zijn toch bedrijfsnamen die we evenveel associëren met het verhaal dat ze vertellen dan met de producten die ze verkopen. En als je even rondkijkt naar welke sterke leiders deze sterke bedrijven aansturen dan zie je dat verhalen een wezenlijk onderdeel uitmaken van hun succes. “Mijn grootmoeder was erg aanwezig, als een soort van bijenkoningin rond wie alles draaide” vertelt Wouter Torfs in een interview. Zij zei me dat je “van een ezel geen koerspeerd kunt maken…” Het was haar manier om te zeggen dat als er geen verkoopstalent inzit, je er ook geen topper van zal maken.” Wouter Torfs ontwikkelde doorheen zijn zoektocht een verfrissende visie op leiderschap. “Ik denk dat we aan de vooravond staan van een paradigmashift van het leiderschap. De nieuwe leider leidt zijn organisatie vanuit waarden. Hij integreert de mannelijke dimensie van leiderschap – analyse, visie, structuren, afstand, daadkracht – met de vrouwelijke kwaliteiten: geaard zijn, verbondenheid, het geheel zien en voelen, intuïtie, de mens zien achter de werknemer, beslissen vanuit de buik. De nieuwe leider inspireert in plaats van te controleren. Hij moet coachen, stimuleren, want de kracht komt van het team.”




Kennismaken met de kracht van storytelling voor je bedrijf of organisatie? Start dan met dit boek.

Vijf hoofdstukken, vijf krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een verhaal.

Bestel


Storytelling kan je leren

Om het overzichtelijk te houden heb ik mijn ervaring met storytelling en verhalend leiderschap van de laatste 10 jaar terug gebracht naar 5 krachtlijnen die elke leider moet kennen en toepassen wanneer hij of zij op een efficiënte manier met verhalen aan de slag wil gaan.

De vijf krachtlijnen staan in mijn nieuw boek dat begin juni verschijnt onder de titel ‘Sterke verhalen, sterke leiders’:

* Breng data tot leven met een verhaal
* Communiceer ego-vrij
* Van een duw- naar een trekverhaal
* Luister naar verhalen en deel verhalen
* Vertel een groter verhaal maar laat fantasie over aan Hollywood

Deze 5 krachtlijnen niet volgen, leidt tot verkeerde resultaten, saaie presentaties, tot niet authentieke communicatie, tot over the top communicatie en zeker ook tot foute beïnvloeding.



OVER RAF STEVENS

Raf Stevens (46) heeft ruim twintig jaar ervaring in communicatie. Sinds twaalf jaar is hij zelfstandig actief in business storytelling. Raf ondersteunde al tal van bedrijven en organisaties in het vertalen van strategie- en verandertrajecten naar sterke verhalen. Hij begeleidt ook managers in het succesvol inzetten van hun persoonlijke verhaal. Raf is ook de host van de Story Club podcast, een interviewprogramma over storytelling, communicatie en leiderschap.

Maak kennis

Geef een reactie