STORY CIRCLES

Voor iedereen die gelooft in eerlijke inspiratie en de kracht van een groep
Een plaats waar uitwisseling van verhalen en ervaringen centraal staan.

HET CONCEPT:

Story Circles zijn samenkomsten die een warme plek zijn voor iedereen die gezien en gehoord wil worden. Een plaats van verbinding.

We nemen rustig de tijd om naar elkaars verhalen en ervaringen te luisteren. We proberen goed de balans te houden tussen rust en dynamiek, tussen zorg en resultaat, tussen stilte en gedruis.


VOOR WIE?

Voor mensen die zich willen versterken als persoon, én die nood hebben aan vertrouwen en veiligheid om persoonlijke zaken bespreekbaar te maken.

Voor mensen die willen stilstaan bij de dieperliggende thema’s in hun leven: kracht & kwetsbaarheid, identiteit, trauma, geluk,…

Voor leidinggevenden en ondernemers die vanuit vergelijkbare thema’s elkaar makkelijker kunnen steunen en raadgeven.

Met de Story Circles willen we een plek creëren waarin al deze mensen elkaar kunnen ontmoeten als mens, met hun zoeken, hun onzekerheden en hun emoties.STORY CIRCLES ZIJN STEEDS OP MAAT

Stap met je team even uit de dagelijkse drukte. Voorbij de waan van de dag. Luister eens naar elkaar verhalen met open oren.

Samen gaan we hier vanuit de kracht van een groep collega’s een leerdynamiek opbouwen rond een thema dat voor jouw team belangrijk is. Zo ontstaat diepere persoonlijke connectie en meer engagement.