Vele bedrijven en organisaties zijn in volle verandering.
Om verandering in goede banen te leiden, is een collectief engagement nodig.

Engagement krijg je vandaag niet cadeau.

 


4 essentiële bouwstenen


Als leider, ondernemer of expert wil je niet alleen een geloofwaardig verhaal vertellen, maar ook op emotioneel niveau verbinding maken met jouw publiek. Mensen raken, zodat ze je geloven en in beweging komen.

Maar hoe creëer je vertrouwen en zorg je dat jouw verhaal raakt?

De meest succesvolle storytelling projecten kennen deze 4 bouwstenen.


1/ Spreek dezelfde taal


Authentieke storytelling? Innerlijk leiderschap? Verbindende communicatie?

Verstaat iedereen binnen het management hier hetzelfde onder? Spreekt iedereen dezelfde taal? Of springen je kikkers alle kanten op?

ACTIE:
Eéndaagse ‘Leadership Storytelling’ Workshop

RESULTAAT:
De leiders binnen je organisatie engageren zich om met authentieke storytelling aan de slag te gaan.
2/ Personal storytelling & leadership


In deze fase gaan we aan de slag met de persoonlijke verhalen van medewerkers. Zelfbewustzijn, identiteit en persoonlijkheid zijn de kernwoorden in deze fase.

Eigen doorleefde ervaringen zijn een grote bron van authentieke, integere verhalen met grote impact. Menselijke verhalen, die anderen makkelijk als zodanig herkennen. En waardoor men zich daar eenvoudig aan verbindt.

ACTIE:
Sta-voor-stap programma rond zelfsturendheid en de menselijke kant van storytelling

RESULTAAT:
Bepalen en realiseren van persoonlijk leiderschap


3/ Storytelling for teams


Van waaruit vertrekt je huidige verhaal? Als het enkel inzet op orde scheppen, structuur bieden, analyses aanreiken dan schiet je vaak emotioneel te kort. En zorgt het niet voor het noodzakelijke vertrouwen.

Vanuit een storytelling perspectief help ik je enerzijds met het vormgeven van jullie verhaal, en anderzijds met de juiste context te creëren waarbinnen het verhaal verteld kan worden.

ACTIE:
* Co-creatie van een inspirerend teamverhaal.
* Story Circles: vanuit de kracht van een groep verhalen delen om vertrouwen te creëren.

RESUTAAT:
Meer impact & vertrouwen .
4/ Ceo als storyteller


We verwachten van leiders in toenemende mate motivatie en inspiratie. Ze moeten mensen in beweging krijgen en houden. Ze aanspreken en raken. En als het even kan ze zelfs bezielen.

Storytelling biedt de leider betere mogelijkheden om mensen te raken en in beweging te krijgen.

Als leider doe je er goed aan om je eigen verhalen in te zetten om mensen te inspireren en motiveren.

ACTIE:
Opname, montage en publicatie van je verhaal voor ‘Het verhaal van de leider’.

RESULTAAT:
Meer menselijkheid = meer verbinding & engagement.