Vele bedrijven en organisaties zijn in volle verandering.
Om verandering in goede banen te leiden, is een collectief engagement nodig.

Engagement krijg je vandaag niet cadeau.

 


Training & Facilitation


Hier werk ik met teams. Vaak terugkomende thema’s zijn cultuur, innovatie, verandering, enz. Doel: meer interne verbinding creëren rond deze thema’s.

In bedrijven en organisaties merk ik dat mensen op zoek zijn naar betekenis en daar met elkaar het gesprek over willen voeren. Maar dit blijkt vaak moeilijk.

Mensen zoeken naar werk dat iets toevoegt. Aan hun leven, aan de samenleving waar zij deel van uitmaken, aan de wereld.

Het is verrijkend om deze verhalen in een team te delen. Om zicht te krijgen op wat mensen verbindt. En hoe medewerkers verbonden zijn aan het ‘waarom’ van je organisatie.


Consulting


Dit is projectwerk. Vanuit een nieuw perspectief help ik je met het vormgeven van je verhaal. Doel: meer duidelijkheid en engagement creëren.

Van waaruit vertrekt je huidige verhaal? Orde scheppen, structuur bieden, analyses aanreiken? Vanuit dit perspectief zet je vooral in op verklaren en begrijpen.

Als je opzoek bent naar meer inspiratie, motivatie en engagement dan heeft je verhaal nood een nieuw perspectief. Eentje waar plaats is voor intuïtie, ervaringen en een grenzelozer bewustzijn. Niet feiten en cijfers staan hier centraal maar emotie en energie.
Verhalen als motor


Verhalen en ervaringen zijn de lijm die mensen met elkaar verbindt. Ze zijn tastbaar en bevatten veel kennis en wijsheid. Verhalen geven aan hoe mensen met hart en ziel verbonden zijn aan wat zij doen.

Werken met verhalen is werken aan meer geloofwaardigheid en vertrouwen.

CONTACTEER MIJ                

Naam (*)

E-mail (*)

Bericht